Koliko politika utuče na dobijanje i nalaženje posla u Ilijašu.
Uticaj Politike na posao