Tema: Šta nedostaje vašoj mjesnoj zajednici?
Forum građana MZ Podlugovi

MZ Podlugovi upućuje Javni poziv  za građane da prisustvuju forumu građana koji će se  održati u petak  12.01.2018. godine u prostorijama  mjesne zajednice , sa početkom u 15,30 sati.

Dnevni red.
1. Izvještaj o radu savjeta MZ u proteklom periodu i relizacija zaključaka sa prethodnog foruma.
2. Određivanje prioriteta građana za naredni projekat koji će se kandidirati na javni poziv prema UNDP-u
3. Tekuca pitanja.


UNDP provodi projekat ”Jačanje uloge mjesne zajednice u BiH”, koji je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, u okviru Projekta održavaju se forumi/zborovi građana, na temu: “Šta nedostaje vašoj mjesnoj zajednici”? i na taj način pruža se prilika da gađani direktno izaberu prioritete koji bih se trebali realizovati u narednom periodu.