Potrebno je vaspitavanje i obrazovanje cjelokupnog stanovništva, kao i shvatanje značaja o veličini rastuće opasnosti.
Postavljane ravnih ploha za kontejnere se vrši nasumice bez građevinske dozvole.

Kao što možete vidjeti da se po gradu radi na pripremi za betoniranje ploha za postavljanje kontejnera za otpad.  KJP Rad Sarajevo je angazovalo izvođača radova za zemljane radove i betoniranje ravnih ploha za kontejnere. 

Postavljane ravnih ploha za kontejnere se vrši nasumice bez građevinske dozvole. Za ove radove ovog tipa trenbalo je da se održi javna rasprava shodno članu 25 Zakona o principima lokalne samouprave F BiH kao i članu 40 Zakona o prostornom uredenju KS.

Današnji odnos većine ljudi prema zabrinjavajućim pojavama sve većeg zagađivanja čovjekove životne sredine ne može da nas zadovolji. U borbi koja predstoji protiv ugrožavanja čovjekovog opstanka najvažnije je pomenuti ponašanje i odnos čovjeka kao živog i svjesnog bića prema sredini u kojoj živi. 

Potrebno je vaspitavanje i obrazovanje cjelokupnog stanovništva, kao i shvatanje značaja o veličini rastuće opasnosti. 

Postavljanjem kontejnera tik uz same zgrade gdje će doči do stvaranja buke i neprijatnog mirisa i samim tim dolazi do ugrozavanja okoline i zdravlja ljudi jedan je od odnosa čovjeka prema životnoj sredini a posebno ako je lokacija kontejnera nekom ispod prozora.