Potpisali su ugovor o subvenciji dijela rente i uređenja građevinskog zemljišta.
Potpisani ugovori o poticajima za privrednike na području općine Ilijaš

U kabinetu općinskog načelnika upriličeno je potpisivanje pojedinačnih ugovora o poticajima za izgradnju proizvodnih kapaciteta na području općine Ilijaš.

Ugovore je potpisao načelnik Akif Fazlić i predstavnici firmi Cloudit d.o.o., Sarajevo i Limsar d.o.o., Vogošća. Poticaj za firmu Cloudit izosi 137.774,10 KM, a za Limsar 57.157,95 KM i odosi se na refundaciju troškova, sufinansiranje rente i troškove uređenja građevinskog zemljišta. Ova vrsta projekta dizajnirana je zajedno sa Općinom Vogošća. 

"Cijenimo da je ovo bitan segmenat u podršci našim privrednicima. Omogućavamo im da što prije dođu do dozvola i pokrenu izgradnju proizvodnih hala, a sve u cilju otvaranje novih radnih mjesta. Ove dvije firme su prve koje su ispunile uslove i za njih je obezbjeđeno cca. 195.000,00 KM. Nadam se da ćemo na proljeće vidjeti rezultate na terenu kroz izgradnju industrijskih hala koje će izgraditi ove dvije firme", kazao je Akif Fazlić, načelnik Općine Ilijaš. 

Firma Cloudit ranije je kupila zemljište i počinje gradnju modernog arhivskog objekta sa pogonom za preradu i proizvodnju sirovine za reciklirani papir. Potpisali su ugovor o subvenciji dijela rente i uređenja građevinskog zemljišta.

"U investicionom projektu koji je velikog budžeta svaka vrsta pomoći od lokalne samouprave je dobrodošla. Ovo može biti primjer kako se na lokalnom nivou može uraditi dosta pozitivnih stvari", rekao je Admir Kulić, izvršni direktor za IT u kompaniji Cloudit. 

"Trudit ćemo se da otvaranje naše firme znači i nova radna mjesta za lokalno stanovništvo i radimo na tome da proširimo naša postrojenja i djelatnost", kazala je Azra Softić, zamjenica direktora firme Limsar, te dodala kako su se odlučili za kupovinu zemljišta i otvaranje proizvodnog objekta zbog povoljnije poslovne klime. 

Pripremila: Nermina Avdukić

Izvor: Općina Ilijaš