Za svaku jaču kišu podvožnjak poplavi
Svaka kiša - poplava, smrad i smeće

Svaka jača kiša, koje su ove godine svakodnevnica, podvožnjak u luci je poplavljen. Stvar je alarmantna jer je ovo dionica koja spaja Luku, Ribariće i Bioču. Ovo je problem koji je prisutan godinama i nikada da se nađe rješenje kako bi se spriječilo plavljenje podvožnjaka svakom jačom kišom.

Danas smo na lokaciji zabilježili fotografije koje možete i vidjeti ispod, takođe smo primjetili da se jak smrad kanalizacije osjeti u ovom području. Kako smo uspjeli saznati je da se iz obližnje septičke jame izljeva višak direktno na put što je nehigijenski jer se djeca kreću ovom dionicum prema školi.

Od izvora saznajemo da je problem smrada ovdje prisutan i ljeti kada se može vidjeti kanalizaciona voda kako teče putem.

Molimo vozače da se paze jer ovdje je trenutna dubina vode od 15cm do 50 cm zavisno od količine kiše koja pada.