10.aprila.2018.: Održan sastanak općinskog načelnika i predstavnika boračkih udruženja *Arhiva

Ilijaš

Općinski načelnik Akif Fazlić organizovao je sastanak u velikoj sali OV u vezi sa Zaključkom sa zadnje sjednice OV o realizaciji inicijative za ukidanje finansiranja boračkih udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš.

Pored načelnika sastanku su prisustvovali predsjedavajući OV Mahir Dević, predstavnici Službe za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu i socijalnu zaštitu, Komisija za boračka pitanja OV Ilijaš, predstavnici boračkih udruženja, predstavnici političkih stranaka, nekoliko vijećnika OV, te predstavnici demobilisanih boraca koji su inicijatori Zaključka o realizaciji inicijative za ukidanje finansiranja boračkih udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš.

Na sastanku je naglašeno kako Općina Ilijaš izdvaja najmanji iznos za finasiranje boračkih udruženja u Kantonu Sarajevo, te da se time željelo racionalizovati trošenje novca.

Načelnik Fazlić kazao je da će realizacija ove inicijative biti proces, koji ne bi trebao biti dug, ali na kojem će se pokušati usuglasiti stavovi koji će značiti usvajanje najprihvatljivijeg modela funkcionisanja i finansiranja boračkih udruženja do donošenja Zakona o boračkim udruženjima.

“Finansiranje boračkih udruženja ima puno šire implikacije nego što je to samo izdvajanje sredstava iz budžeta. Dakle, mi želimo da postignemo model koji će značiti da se finansijska sredstva troše na najefikasniji način i da budu od koristi populaciji koju zastupaju boračka udruženja.

Želimo da se proširi programski rad tih udruženja, prije svega mislim na aktivnosti koje znače očuvanje tradicije i baštinjenje perioda 1992. – 1995. godina. Kroz djelovanje udruženja želimo da se afirmiše sve ono što su naši građani i borci u važnom historijskom periodu na civilizacijski i human način činili, a bili su angažovani u odbrani suverene i nezavisne države BiH.

Moramo mijenjati stvari kada je u pitanju rad ovih udruženja, napraviti efikasniji model finansiranja. Iz svih diskusija koje su se čule na ovom sastanku proizilazi zaključak da se može napraviti nekoliko modela koji bi trebali biti okosnica konačnog prijedloga. Resorna općinska služba za naredni sastank će predložiti nekoliko modela o kojima ćemo razgovarati”, rekao je Fazlić.

Inicijator Emir Palić kazao je da će kad prestane finasiranje boračkih udruženja, biti formirano jedno krovno udruženje koje će predstavljati svu boračku populaciju jer od sadašnjih nema koristi nijedan borac.

Većina prisutnih je učestvovala u diskusiji i predložila različite modele za rješavanje problema sa kojima se susreću demobilisani borci.

izvor: Općina Ilijaš

Autor članka je Redakcija sa 139 aktivnih i 784 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net | +387(0)62 118 465

#IlijašNet #iNet | 2018 IlijašNet© Prvi u Ilijašu
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.