140. sjednica Vlade Kantona Sarajevo u Ilijašu 30.08.2018. *Arhiva

BiHIlijašObavještenja

Sjednica Vlade Kantona Sarajevo održat će se u četvrtak, 30.08.2018. godine u Kulturno-sportskom centru Ilijaš, sala Biznis centar sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu je planiran sljedeći:

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 135. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16).

Iz nadležnosti Skupštine

 1. Razmatranje amandmana klubova zastupnika i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo i izvještaja komisija Skupštine Kantona Sarajevo po materijalima koji su na dnevnom redu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, i to: 1.1. Amandman zastupnice Segmedine Srne Bajramović na Prijedlog Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo; 1.2. Amandman zastupnika Rasima Lakote na Prijedlog Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo Izvjestioci: resorni ministri
 2. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 3. Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 4. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 5. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica “Prim.dr.Abdulah Nakaš” za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 6. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 7. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 8. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 9. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 10. Program rada i finansijski plan Javne ustanove “Apoteke Sarajevo” za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 11. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja i studenata Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 12. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 13. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 14. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 15. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj
 16. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu Izvjestilac: ministrica Zilha Ademaj Iz nadležnosti Vlade
 17. Prijedlog odluke o dodjeli poticajnih sredstava za sufinansiranje projekata unapređenja institucijske preduzetničke infrastrukture u 2018. godini Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
 19. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata na upražnjenu poziciju predsjednika Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Izvjestilac: ministar Čedomir Lukić
 20. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Elvir Kazazović
 21. Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za koncesije u postupku dodjele koncesije za izgradnju i korištenje hidroenergetskog objekta -mHE “Podlugovi” na rijeci Bosni, Općina Ilijaš Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
 22. Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za koncesije u postupku dodjele koncesije za izgradnju i korištenje hidroenergetskog objekta -mHE “Ljubnići” na rijeci Bosni, Općina Ilijaš Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
 23. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Muharem Šabić
 24. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 01.01.- 30.06.2018. godine Izvjestilac: direktor Sead Hodžić
 25. Informacija o brisanju registrovanih redova vožnje prijevozniku KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo za linije za koje su dostavljeni inspekcijski nalazi o neodržavaju linija u skladu sa registrovanim redom vožnje Izvjestilac: ministar Mujo Fišo
 26. Prijedlog zaključka kojim se zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da zaključi ugovore i anekse sa zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo Izvjestilac: premijer Adem Zolj
 27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, i to: viši referent za administrativne poslove na protokolu i arhiviranje Izvjestilac: ministar Mujo Fišo
 28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu pet upražnjenih radnih mjesta u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Izvjestilac: šef Ureda Erduan Kafedžić
 29. Prijedlog zaključka o unosu uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetske korisnike OŠ “Vladislav Skarić”, OŠ “Nafija Sarajlić”, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Kantonalna javna ustanova “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, Kantonalna javna ustanova “Porodično savjetovalište i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Izvjestilac: ministar Jasmin Halebić
 30. Aktuelna pitanja;

Press Vlade KS

Autor članka je Redakcija sa 141 aktivnih i 907 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.