9. decembar – Međunarodni dan borbe protiv korupcije *Arhiva

BiH

09. decembar se ove godine po peti put obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije, jer je na taj dan 2003. godine u Meridi, u Meksiku, usvojena Konvencija protiv korupcije Ujedinjenih Nacija. Do sada je 126 zemalja ratifikovalo ovu Konvenciju čime je ona postala globalni odgovor na problem korupcije.

Uzimajući u obzir ovogodišnji Indeks percepcije korupcije (CPI), BiH je ove godine ponovo doživjela pad na ljestvici zemalja, i sada se nalazi na 93. mjestu prema nivou prisutnosti korupcije, od 180 zemalja uključenih u istraživanje. Uprkos neznatnom napretku koji je doživjela prethodnih godina, BiH je ponovo nazadovala na listi i sada je najkorumpiranija zemlja regiona, a nalazi se i na samom začelju liste zemalja Evrope. Ovakav rezultat ne iznenađuje, s obzirom na to da se državne institucije urušavaju, da su politički lideri direktno uključeni u koruptivne radnje, a da agencije za sprovodjenje zakona ne djeluju kako bi se to spriječilo. Korupcija je prodrla u sve nivoe i strukture države, od sitnih, lokalnih razmjera, preko poslovnog sektora, pa do samog vrha vlasti.

TI BiH je ove godine sproveo i istraživanje percepcije građana o korupciji u BiH pred lokalne izbore. Prema ovom istraživanju, građani smatraju da je korupcija najprisutnija u političkim partijama, zatim u policiji, entitetskim Vladama, carini, zdravstvu i pravosuđu. Najrasprostranjenija korupcija je ona sitna, na lokalnom nivou, jer građani najveći broj kontakata imaju sa administracijom na lokalnom nivou, a ekonomski najštetnija i društveno najopasnija je politička korupcija na najvišim nivoima, sa najčešćim pojavnim oblicima u procesima privatizacije i kroz poslovanje javnih preduzeća kao produžeih ruku političkih partija.

Važno je napomenuti da je posljednji izvještaj Evropske Komisije o napretku BiH za ovu godinu takođe naglasio da je naša zemlja postigla veoma mali napredak u brobi protiv korupcije, gdje je posebno osuđen pritisak Vlade Republike Srpske na TI BiH i njen pokušaj da se spriječi djelovanje ove organizacije. Izvještaj naročito skreće pažnju na nedostatak političke volje za borbu protiv korupcije, što je i dovelo da toga da je napredak BiH na ovom polju neznatan.

U povodu obilježavanja ovog dana, Transparency International BiH, u saradnji sa partnerskim organizacijama i Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, i ove godine organizuje Konferenciju posvećenu načinima suzbijanja korupcije. Konferencija će biti održana 11.12.2008. u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 10.30 časova. Biće to ujedno i prilika da se izvrši pregled stanja korupcije u BiH i rezultata postignutih u njenom suzbijanju, a raspravljaće se i o inicijativi Transparency Internationala BiH i Fonda Otvoreno društvo za usvajanje strateškog okvira za suzbijanje korupcije od strane Parlamentarne skupštine BiH, koju je ova institucija nedavno i prihvatila i time pokazala potrebni nivo odgovornosti za konačno hvatanje u koštac sa ovom opasnom pojavom.

Sadržaj ovog članka prenosimo sa TI BiH@Preuzeto.
Autor članka je Redakcija sa 119 aktivnih i 1032 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.