Admin Index

Na portalu IlijašNet objavljuju se članci iz područja svakodnevnice (politika, informacije, zanimljivosti, sport, kultura i sl.), kao i druge vrste sadržaja od značaja kako za lokalnu zajednicu tako i za šire područje gdje smo dostupni.

Prije objavljivanja sadržaj članka će biti pregledan. U slučaju promjena, obrađeni tekst i prilozi biti će, prije objave, poslani autoru na uvid. Dužnost je autora da ga vrate uredniku u najkraćem roku. Članak treba napisati u najkraćem obliku što ga jasnoča izlaganja dopušta.

Naslov Članka treba biti jasan i što kraći.

Kategorizaciju članka predlaže autor. Izbor ključnih riječi –TAGOVA (najvišee do 5 riječi) treba biti takav da omogućuje brzu identifikaciju i klasifikaciju članka.

NAPOMENA: Za podatke objavljene u člancima i eventualno kršenje autorskih prava pri preuzimanju slika i drugih sadržaja odgovaraju autori.

Uredništvo zadržva uobičajeno pravo na izmjene u skladu s ovim uputama.

Back to top button