Danas se obilježava Međunarodni dan djeteta *Arhiva

BiH

Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije, obilježava se danas širom svijeta.

Na inicijativu Organizacije Ujedinjenih nacija, Međunarodni dan djeteta obilježava se od 20. novembra 1989. godine.

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”.

UN-ova “Konvencija o pravima djeteta” sadržana je u Aneksu I Dejtonskog mirovnog sporazuma, te kao ostale konvencije koje je BiH ratifikovala ima prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.

Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta, takođe, ima cilj da skrene pažnju na neophodnost stavljanja interesa djeteta u prvi plan, kod kreiranja i sprovođenja svih aktivnosti, koje se tiču djece, bez obzira na to da li ih sprovode javne ili privatne institucije za socijalnu zaštitu, sudovi, administrativni organi ili zakonodavna tijela.

Osnovna dječja prava su:
• Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
• Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, porodica, kultura, identitet;
• Prava učestvovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
• Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

VSTS BiH: Pružiti djeci podršku u ostvarivanju njihovih prava

Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) kažu da su svjesni značaja i uloge pravosuđa u procesu jačanja položaja djece u BiH.

S tim u vezi, VSTS će u narednom periodu putem Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza” pristupiti realizaciji aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške djeci u ostvarivanju njihovih prava, pristupa pravosuđu i kontaktu sa sudovima.

Kako su rekli, projektne aktivnosti u ovom domenu će biti usmjerene i na profesionalizaciju sudskog osoblja i razvijanje ujednačenog nivoa sudskih usluga, pri radu sa ovom ranjivom grupom. Kroz specijalno kreirane edukacije, posebna pažnja će biti posvećena unapređenju komunikacije i postupanja nosilaca pravosudnih funkcija sa djecom, korisnicima sudova.

Takođe, VSTS će sprovesti sveobuhvatnu analizu o položaju djece u sistemu građanskog i krivičnog pravosuđa, kao i o postojećem stepenu ostvarivanja prava djece pred sudovima u BiH, te će se izraditi preporuke za unapređenje.

Sadržaj ovog članka prenosimo sa BHRT@Preuzeto.
Autor članka je Redakcija sa 119 aktivnih i 1032 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.