Duhan za motanje, stvarnost financijske nemogućnosti BiH društva ili ušteda? *Arhiva

BiHZanimljivosti

Uzimajući u obzir da je BIH istodobno i zemlja sa najvećim postotkom konzumenata duhana i cigareta u Evropi došli smo na ideju da provjerimo, koliki broj ljudi u BIH danas konzumira nepreradjeni prskani duhan za vlastitu proizvodnju i konzumaciju.

Došli smo do poražavajućih informacija da čak 48%  konzumenata duhana danas konzumira motani duhan za vlastitu upotrebu. 

Zbog trenutnog  stanja u državi, veliki broj nezaposlenih osoba i stresne političke scene, cigareta  je danas jedan od izlaza iz stresne situacije u kojoj se građani BiH nalaze, samim nedostatkom financijskih sredstava, građani nisu u mogućnosti priuštiti originalno pakovanja cigareta, na koje su akcize posljednjih godina dovele do 300% povećanja cijena duhanskih proizvoda.

Nizak životni standard doveo je do konzumacije prskanog domaćeg duhana, koji se prodaje uličnom i pijačnom prodajom širom BIH. Razlike u cijeni domaćeg (prskanog) rezanog duhana i fabričkog pakovanja je u postotcima jednak  odnosu cijena izmedju originalnog pakovanja cigareta i cigareta vlastite proizvodnje  (motanih). Stoga se građani sve češće odlučuju na kupovinu sirovog duhana  pijačne i ulične prodaje.

Da bi situacija bila još stresnija, većina sirovog duhana danas je nepoznatog kvaliteta. Smatra se da je svaki sirovi duhan prskan posebnim substancama i aromama koje su u velikoj mjeri štetne po zdravlje čovijeka. Čak 92% substanci utiče na respiratorni trakt, disajne puteve i kardiovaskularni sistem.

Sa aspekta zaštite potrošača, u inspektoratu FBIH  naglašavaju da je sporan kvalitet duhana koji se prodaje nelegalno. Taj duhan, ne prolazi potrebne kontrole, zbog čega inspektori apeluju na potrošače, da izbjegavaju kupovinu duhana koji nije zapakovan i deklasiran u skladu sa zakonom.

Autor članka je Redakcija sa 128 aktivnih i 1032 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.