Džemat Stari Ilijaš: Održan program za žene *Arhiva

Ilijaš

U petak, 25. oktobra u džematu Stari Ilijaš, ispred sektora za brak, porodicu i ženski aktivizam, organizovano je druženje za žene uz prigodan program ženskog hora “Preporod” iz Ilijaša i predavanje uvažene profesorice Muvedete Halilović.

Prof. Halilović ukazala je na moć dove na putu ka uspjehu, koja je srž ibadeta. Također, skrenula  je pažnju da razmišljamo o Kur’anu i njegovim poukama, navodeći primjere iz života vjerovjesnika sa akcentom na Musaa, a.s., i njegov narod.

Neki od događaja na koje trebamo obratiti pažnju su: kada je Musaa, a.s., njegova majka, kao novorođenče, stavila u korpu i pustila niz rijeku doveći i oslanjajući se na Uzvišenog; zatim, kada mu je naređeno da ode faraonu, da ga pozove u pravu vjeru, Musa, a.s., dovi Gospodaru da mu olakša i da ga potpomogne njegovim bratom, Harunom, a.s.

Prof. Halilović  napomenula je da naše vjerovanje i poslušnost Milostivom, nije uslovljena situacijom u kojoj se nalazimo, te je navela primjer faraonove žene, Asje, koja je imala svo dunjalučko bogatstvo, ali nije bila sretna dok nije došla objava o pravoj vjeri, koju je ona objeručke prihvatila, bez o bzira na iskušenja koja su uslijedila. Dok je narod Musaov pored svih Allahovih blagodati, koje su samo oni imali, i dalje bili nezahvalni, pohlepni i oholi.

Molimo Uzvišenog da nas uputi na Pravi put i da očisti naša srca, da nagradi sve koji su prisustvovali i uljepšali ovo druženje svojim prisustvom, da nas obaspe svojom milošću, da budemo od onih za koje će Kur’an biti put, a Muhamed, s.a.v.s., vođa.

Izvor:  Džemat Stari Ilijaš

TAGOVI:
Autor članka je Redakcija sa 128 aktivnih i 1032 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.