BiH

Inspekcija će pojačati kontrole izdavanja fiskalnih računa na području Kantona Sarajevo

Nakon što su tokom prošlosedmičnih nadzora subjektima nadzora – fiskalnim obveznicima, inspektori tržišno-turističke inspekcije izrekli novčane sankcije veće od 30.000 KM, radi uočenog evidentnog trenda porasta broja subjekata koji ne poštuju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će putem Inspektorata tržišno-turističke inspekcije u predstojećem periodu pojačati kontrole izdavanja fiskalnih računa na području KS-a.

PROMO

S tim u vezi, izvršili smo preraspodjelu radnog vremena navedenog nadležnog inspektorata na način da će se inspekcijski nadzori vršiti svakodnevno, uključujući i dane vikenda od 08.00 do 23.00 sata – kazao je Feni direktor KUIP-a KS Fahir Halilović.

Napomenuo je da su pojačani inspekcijski nadzori koje provode inspektori Inspektorata sanitarno, zdravstveno, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu u pogledu nadzora nad provođenjem Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i naredbi koje su donijete od Federalnog i Kantonalnog kriznog štaba, kod subjekata nadzora, imali za rezultat rastući trend u pogledu poštivanja mjera i obavljanja registrirane djelatnosti u okvirima zakona.

U prilog tome govore i ostvarene statistike efektivnosti: ukupno izvršena 9.572 inspekcijska nadzora, donijeta 843 rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti kao korektivne mjere, izdatih 289 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 488.954 KM, kao represivne mjere, i donijetih 3.880 rješenja o zabrani kretanja, odnosno samoizolaciji za osobe koje su bile u bliskim kontaktima sa osobama pozitivnim na Covid-19 – kazao je Halilović.

Međutim, kako je dodao, na terenu je utvrđeno da se sve manje poštuje fiskalna disciplina od subjekata nadzora, te da se kupcima, odnosno korisnicima usluga, naročito ugostiteljskih, za svaki pojedinačno ostvareni promet ne izdaju fiskalnih računi kako je to propisano Zakonom o fiskalnim sitemima FBiH.

To se posebno odnosi na rad u večernjim satima, zbog čega smo se i odlučili da izvršimo preraspodjelu radnog vremena u Inspektoratu tržišno-turističke inspekcije – kazao je Halilović.

Iz KUIP-a KS pozivaju sve subjekte nadzora, odnosno sve fiskalne obveznike u KS da svoje poslovanje usklade se pozitivnim zakonskim propisima, odnosno Zakonom o fiskalnim sitemima FBiH, uz napomenu da će za svaki utvrđeni slučaj neizdavanja fiskalnih računa određivati stroge represivne mjere putem izdavanja prekršajnih naloga.

Podjećaju da one za pravne subjekte iznose od 2.500 KM do 20.000 KM, za odgovorne osobe u pravnom subjektu od 1.000 KM – 3.000 KM, a za poduzetnike od 3.000 KM – 10.000 KM.

Iz KUIP-a KS pozivaju i sve građane Kantona Sarajevo da pri svakoj kupovini ili dobijenoj usluzi traže fiskalni račun, te da uočena kršenja prijave ovom organu, ili Poreznoj upravi Federacije BiH, koja je također nadležna za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima.

(Fena)

Povezani članci

Back to top button