Načelnik

Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH)

BPS – Sefer Halilović

Nezavisni blok (NB)

Čapljinska neovisna stranka “Čapljina u srcu”

Hrvatska demokratska zajednica 1990

Savez za bolju budućnost (SBB)

Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine (HSP BiH)

SDA – Stranka demokratske akcije BiH

Nezavisna bosanskohercegovačka lista (NBL)

Liberalno demokratska stranka Bosne i Hercegovine (LDS BiH)

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH

Demokratska fronta (DF) – Građanski savez (GS)

Back to top button