Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu *Arhiva

BiH

J A V N I O G L A S

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu

I Podnošenje zahtjeva

Na ovaj Javni oglas zahtjeve mogu podnositi lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 45/12 – Prečišćeni tekst, 26/14 i 46/17); ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratni vojni zarobljenici i demobilizirani branioci sa područja Kantona Sarajevo, koji ispunjavaju uslove propisane navedenim Zakonom, za ostvarivanje slijedećih prava:

Zdravstvena zaštita;
Medicinska rehabilitacija:
banjsko liječenje,
klimatsko liječenje;
Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;
Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;
Prioritet u zapošljavanju;
Novčana pozajmica za otvaranje radnih mjesta;
Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;
Stipendiranje;
Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;
Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost za izgradnju porodične stambene zgrade;
Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno ili kupljeno gradsko građevinsko zemljište za izgradnju individualnog stambenog objekata za potrebe boraca-branitelja BiH
Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta:
nova individualna gradnja,
kolektivna gradnja;
Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost (rente) i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera;
Pravo na izgradnju stana;
Dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba:
dugoročna beskamatna novčana pozajmica,
jednokratna bespovratna sredstva (dodjela građevinskog materijala, izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga, udruživanje sredstava za kupovinu stambene jedinice);
Dodjela sredstava za održivi povratak;
Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje;
Besplatna i povlaštena vožnja;
Naknada troškova dženaze – sahrane;
Podizanje nišana – nadgrobnog spomenika;
Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941.“ i djecu šehida-poginulih borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa;
Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;
Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove;
Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje;
Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda i kanlizacija, el. energija, gas);
Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kroz:
plaćanje troškova vanrednog školovanja,
dodjelu prehrambenih i higijenskih artikala,
dodjelu novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba i
plaćanje troškova stanarine;
Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;
Pravo na obezbjeđenje ogrijeva;
Pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% (dječiji dodatak).

Sva navedena prava se ostvaruju na način i pod uslovima utvrđenim navedenim Zakonom i podzakonskim aktima (datum prijave u Kanton Sarajevo, status boračke kategorije i drugo).

II Mjesto podnošenja zahtjeva

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojevima: 1., 2., 4., 9., 10., 12.a), 13, 18., 19., 21. i 31. zahtjevi se podnose općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta, koja donosi odgovarajuća rješenja.

Za priznavanje i ostvarivanje prava u tački I pod rednim brojem 12.b) zahtjeve za refundaciju sredstava Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) podnose Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i drugi pravni subjekti koji grade na lokacijama koje su općinskim odlukama predviđene za kolektivnu izgradnju za boračku populaciju, u ime krajnjeg kupca.

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 14. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (ul. Hivzi Bjelevca br.54, 71000 Sarajevo), uz prethodnu preporuku Ministarstva.

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 20. i 29. (obezbjeđenje ukopnog mjesta u “Aleji veterana” na groblju Vlakovo ili na nekoj drugoj lokaciji predviđenoj za ove namjene) zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida – Fond memorijala (ul. Širokac br.22, 71000 Sarajevo).

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 25. zahtjevi se podnose nadležnoj službi za zapošljavanje, prema mjestu prijave u evidenciju nezaposlenih.

Za priznavanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojevima: 8. i 23. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ (ul. Terezije bb, 71000 Sarajevo).

Za odobravanje i ostvarivanje ostalih prava navedenih u tački I pod rednim brojevima: 3., 5., 6., 11., 15., 16., 17., 22., 24., 26., 27., 28. i 30. zahtjevi se podnose Ministarstvu za boračka pitanja (ul. Reisa Dž. Čauševića br.1, 71000 Sarajevo).

Pravo navedeneno u tački I pod rednim brojem 7. ostvaruje se putem srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova u Kantonu Sarajevo.

III Rok podnošenja zahtjeva

Zahtjevi za prava iz tačke I navedena pod rednim brojevima: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.a), c) i d), 29. i 31. podnose se kontinuirano tokom godine, a u zavisnosti od raspoloživih namjenskih budžetskih sredstava;
Zahtjevi za prava iz tačke I navedena pod rednim brojevima: 6., 11., 15., 16., 28.b) i 30. podnose se po posebno objavljenim Javnim pozivima – oglasima Ministarstva;
Zahtjevi za pravo iz tačke I pod brojem 8. za dodjelu stipendije Ministarstva za boračka pitanja za školsku 2019/2020. godinu se podnose po objavljenom Javnom pozivu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“, a za stipendije Fonda „IKRE“ zahtjevi se podnose kontinuirano.

Svi zahtjevi koji se podnose po posebno objavljenom Javnom pozivu – oglasu će se rješavati, odnosno odobravati samo ako su podnešeni u roku predviđenom Javnim pozivom – oglasom.

Kod zahtjeva koji se podnose kontinuirano, prilikom rješavanja pored opravdanosti zahtjeva će se uvažavati i datum podnošenja zahtjeva, a Ministarstvo zadržava pravo da prema broju podnesenih zahtjeva i predviđenim budžetskim sredstvima za realizaciju ograniči ili obustavi dalji prijem zahtjeva.

IV Sredstva za finansiranje prava

Sredstva za finansiranje navedenih prava planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Obim ostvarivanja ovih prava zavisit će od ukupno raspoloživih budžetskih sredstava.

Obrasci za podnošenje zahtjeva za prava koja se ostvaruju u Ministarstvu mogu se preuzeti na info punktu u pisarnici Kantona Sarajevo.

Dodatne informacije mogu se dobiti na info punktu i putem telefona 033/562-273.

Broj: 06-41-2952/19 M I N I S T A R

Sarajevo, 08.02.2019. god.

mr. Ismir Jusko

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen ovdje krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu redakcija@ilijas.net. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal IlijašNet nema obavezu postupiti po istim.

Povezane Vijesti

Šaljite nam vijesti, fotografije, najave, informacije bilo kakve vrste i mi ćemo ih objaviti ukoliko su prikladnog sadržaja i ne krše pravila sajta! Vaše dojave možete slati putem forme klikom na Dojavi Vijest ispod, na mail redakcija@ilijas.net ili porukom na Facebook fan stranici klikom ovdje.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.