IlijašObavještenja i Oglasi

Javni poziv za subvencioniranje nabavke (kupovine) nove mehanizacije i opreme za obradu poljoprivrednog zemljišta

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođaći sa područja općine Ilijaš, da će Općina Ilijaš, vršiti subvencioniranje dijela nabavke (kupovine) nove mehanizacije sa opremom za obradu poljoprivrednog zemljišta:

PROMO
  • traktora sa odgovarajućim priključcima ili
  • motokultivatora sa odgovarajućim priključcima (min. snage 9 kw)

Subvencioniranje nabavke (kupovine) nove mehanizacije sa opremom za obradu poljoprivrednog zemljišta će se vršiti u iznosu od 12% od vrijednosti nabavke a maksimalno do 10.000,00 KM.

Poljoprivredni proizvođači moraju ispunjavati slijedeće uslove

  • da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava RPG,
  • da su izvršili nabavku navedene mehanizacije u toku 2020. godine

Uz prijavu na javni poziv poljoprivredni proizvođaći dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  1. fakturu i fiskalni račun o kupovini u 2020. godini (ovjerena kopija)
  2. saobraćajnu dozvolu za mehanizaciju koja se registruje (ovjerena kopija)

Prijavni obrazac se može preuzeti na info pultu Općine Ilijaš

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od od dana objave na web stranici Općine Ilijaš

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na šalter prijemne kancelarije Općine Ilijaš sa naznakom:

OPĆINA ILIJAŠ
Ul 126. Ilijaške bigade b6.
Služba za privedu i finansije
Prijava na javni poziv za subvencioniranje nabavke (kupovine) nove mehanizacije i opreme za obradu poljoprivrednog zemljišta sa naznakom NE OTVARATI

Povezani članci

Back to top button