BiH

Kantonalna uprava civilne zaštite KS: Poduzeti preventivne mjere s ciljem bržeg djelovanja tokom jesenjeg i zimskog perioda

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo obavještavaju javnost da je tokom jesenjeg i zimskog perioda povećana opasnost od mogućih poplava, klizišta, snježnih padavina i niskih temperatura, leda, ledenice, te jakog vjetra.

PROMO

Tim povodom, apeluju na sva pravna i fizička lica, organe vlasti, općinske službe civilne zaštite da odmah preduzmu preventivne mjere kako bi se što efikasnije i brže djelovalo u pomenutim situacijama.

S tim u vezi, navode kako su pravna lica obavezna, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, da donesu planove zaštite i spašavanja i ostala planska dokumenta, te da u skladu s njima pravovremeno pripreme svoje štabove, službe, jedinice i povjerenike civilne zaštite, da ih opreme za efikasno i brzo reagovanje na prirodne i druge nesreće koje mogu nastati tokom jesenjeg i zimskog perioda.

Također, sva prava i obaveze subjekata zaštite i spašavanja utvrđene su konkretno u odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, kako za građane, tako i za organe vlasti, ali i pravna lica.

Poručili su da ukoliko subjekti primjete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke dostave Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na broj 121, koji je u funkciji 24 sata svaki dan.

Vlada KS

Povezani članci

Back to top button