Kasni početak izgradnje Prve transverzale, izvođači radova ističu kako sve ide po planu *Arhiva

Krajem mjeseca septembra uručena je građevinska dozvola predstavnicima Direkcije za puteve KS i Zavoda za izgradnju KS, čime je najavljen početak radova na Prvoj transverzali. Iako su najavljeni intenzivni radovi, još uvijek se ne vide konkretne promjene na trasi predviđenoj za ovu brzu saobraćajnicu.

BiH

Naime, Prva transverzala znatno bi olakšala putnu komunikaciju građana Vogošće i Ilijaša sa centrom Sarajeva. Stanovnici ovih prigradskih općina primorani su svako jutro probijati se kroz velike saobraćajne gužve koje se formiraju uglavnom na Kobiljoj Glavi kako bi došli do svojih radnih mjesta ili kako bi učenici došli do svojih škola.

Ladislav Bevanda, direktor građevinske firme Hering d.o.o. koja je zadužena za izvođenje radova na Prvoj transverzali, govori kako bi izvođenje radova trebalo uskoro početi i kako sve ide prema ranije utvrđenoj proceduri.

“Sve ide svojim tokom. Mi smo ranije potpisali okvirni sporazum koji se odnosi na vršenje radova od tačke A do tačke B, u ovom slučaju od Bara do Kobilje Glave, a sada je potpisan konkretan ugovor kojim se konačno ozvaničava početak radova. Tačnije, prije nekoliko dana potpisali smo ugovor o izvođenju koji je drugačiji od okvirnog sporazuma”, objašnjava Ladislav Bevanda.

Direktor firme Hering d.o.o. istakao je kako najprije predstoji proces prijavljivanja gradilišta nakon čega bi radnici trebali izaći na teren i početi raditi.

“Mi najprije trebamo inspekciji prijaviti gradilište, zatim sačekati da nam nadležna inspekcija izda odobrenje na koje trebamo sačekati otprilike sedam dana. Kroz dvije sedmice naši radnici bi se zajedno s mašinama trebali naći na lokaciji predviđenoj za izgradnju Prve transverzale i započeti kopanje”, dodao je on.

Ladislav Bevanda istakao je kako nevrijeme neće predstavljati prepreku za početak radova. Naime, on naglašava kako će radnici njegove firme najprije raditi na kopanju, a za izvođenje ove vrste radova snijeg nije prepreka.

Sadržaj ovog članka prenosimo sa Klix@Preuzeto.
Autor članka je Redakcija sa 128 aktivnih i 1032 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.