BiHIlijašNaukaZanimljivosti

Komora sanitarnih inžinjera ima rješenje za borbu protiv COVID-19

„Znajući da spomenuta specijalizacija traje tri godine smatramo da nijedan nivo uređenja naše države nema toliko vremena na raspolaganju da “čeka” borce na novootvorenom frontu protiv COVID-19 nego moramo naše snage fokusirati na već postojeći kadar“, ističu iz Komore na čijem je čelu Edib Rizvo.

U teškim i neizvjesnim vremenima borbe protiv pandemije COVID-19 imali smo priliku suočiti se sa žalosnim nedostatkom kako tehnike i opreme tako i kadra potrebnog u borbi protiv ove nepoznate pošasti.

PROMO

Svjedoci smo da je novonastala situacija veliki izazov za ionako ograničen zdravstveni kadar Federacije BiH te kantona gradova i općina te da nemamo vremena za improvizacije. Zato pozivamo kao zakonski i svaki drugi autoritet za uređenje zdravstva i vođenje zdravstvenih politika na svom području da u skladu sa zakonom i zakonskim ovlaštenjima planirate popunjavanje zdravstvenih kapaciteta već postojećim i za to visoko obrazovanim kadrovima, diplomirani sanitarnim inžinjerima odnosno odgovarajućim ekvivalentima u skladu sa bolonjskim principom obrazovanja“, navode iz Komore sanitarnih inžinjera FBiH.

Svima je nažalost dobro poznat nedostata visoko obrazovanih kadrova na svim nivoima zdravstvene zaštite, a u ovoj situaciji naročito doktora medicine specijalista epidemiologije.

Znajući da spomenuta specijalizacija traje tri godine smatramo da nijedan nivo uređenja naše države nema toliko vremena na raspolaganju da “čeka” borce na novootvorenom frontu protiv COVID-19 nego moramo naše snage fokusirati na već postojeći kadar“, ističu iz Komore na čijem je čelu Edib Rizvo.

Napominju da su apsolutno spremni i obrazovani da se suoče sa svim izazovima pandemije COVID-19 na najstručniji i najodgovorniji način i da su svoj doprinos spremni dati odmah.

Zato vas molimo da pokrenete administrativne i druge procedure kako bi sve ustanove odgovorne za upravljanje ovom krizom aktivirale svoje kapacitete za angažovanje diplomiranih sanitarnih inžinjera, odnosno odgovarajućih ekvivalenata u skladu sa bolonjskim principom obrazovanja, na način i u obimu u kojem je to moguće“, navodi se.

Ovaj dopis je poslan svim kantonalnim ministarstvima zdravstva i vladama kantona.

Povezani članci

Back to top button