KUIP KS: POJAČANE KONTROLE POVODOM PRVOMAJSKIH PRAZNIKA *Arhiva

Povodom predstojećih prvomajskih praznika, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP KS) će intenzivirati inspekcijske nadzore na području cijelog Kantona, a posebno na poznatim sarajevskim izletištima i zaštićenim područjima – s posebnim fokusom na nelegalnu prodaju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Obavještenja

Kantonalni veterinarski inspektori pojačane kontrole iz svoje nadležnosti počeli su deset dana prije praznika na okolnosti prometa mesa u objektima za klanje, preradu, prodaju, kao i kontrole mesa u transportu, odnosno distribuciji na području Kantona Sarajevo, a u saradnji sa nadležnim policijskim upravama.

Loženje otvorene vatre na šumskom zemljištu, odnosno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, zabranjeno je na udaljenosti do 150 metara od ruba šume.

Vatra u šumama i na šumskom zemljištu može se ložiti samo uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti i to na mjestima koja je obilježila Uprava za šumarstvo, odnosno vlasnici privatnih šuma.

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre građani treba da obavijeste vatrogasce pozivom na broj 123, Kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122.

Zabranjeno je i obavljanje svih radnji koje oštećuju ili uništavaju zelene i rekreativne površine: oštećivanje i uništavanje travnjaka, zasada i staza, klupa i korpi za otpatke, vožnja i parkiranje motornih vozila, paljenje i loženje vatre, te odlaganje otpadaka izvan za to predviđenih mjesta.

Građanima je na raspolaganju i telefon Eko policije 66 00 00, putem kojeg mogu prijaviti uočene nepravilnosti koje se odnose na komunalnu čistoću.

Nadzor nad zauzimanjem javnih površina vrše općinske inspekcije, saopćeno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Autor članka je Redakcija sa 139 aktivnih i 784 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net | +387(0)62 118 465

#IlijašNet #iNet | 2018 IlijašNet© Prvi u Ilijašu
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.