Laka zarada preko nevladinih organizacija *Arhiva

BiH

U Bosni i Hercegovini niko ne zna koliko ima nevladinih organizacija i udruženja. Procjenjuje se da ih ima više od 8.000, a kada bi ih pokušali nabrojati koliko njih nešto radi s teškom mukom možda bi ih mogli nabrojati desetak. Bosanci i Hercegovci su maheri za uzeti novac a da ništa ne urade. Uvidjeli su da međunarodne organizacije i naravno domaće vlasti posebno one na lokalnom nivou s velikim entuzijazmom za svoj džep nastoje oprati pare, a najbolja perilica za to su nevladina udruženja.  Zato se svaki dan dogovore dva čovjeka i naprave nevladino udruženje ponude bilo kakav projekt dobiju pare i podijele među sobom i to troše do sljedećeg šupljeg projekta, projekta koji je ko biva toliko dobar da se za prvo druženje pravda nekad i više od 1000 KM, što na kafe i ručkove nešto i na cvijeće kako bi to bilo estetski dobro za Facebook, Instagram ili gdje već se mora podijeliti to što se nešto obilježilo.

Prema nekim istraživanjima, iz svih budžeta u BiH godišnje se izdvoji oko 150 miliona KM pomoći nevladinim organizacijama. Tu su, uglavnom, sportska društva, boračke organizacije i druge vrste udruženja, onda se stiče dojam da ima mnogo NVO-a, a sve se pretvara u socijalnu priču ili da domaće vlasti peru novac preko nevladinog sektora.

Evropska komisija u BiH od 1996. godine do sada donirala je više od 22 miliona eura za nevladin sektor, odnosno projekte koje su provodile razne organizacije. Novac je dodijeljen za projekte jačanja civilnog društva i lokalne uprave i samo do 2006. godine potrošeno je 13,7 miliona eura.  Je li nam nakon potrošenih miliona eura ojačalo civilno društvo? Slabo! Ali zato jesu otežali novčanici bezbrojnih predsjednika udruženja.

Predsjednici udruženja inače su podobno kompatibilne osobe naklonjene lokalnoj vlasti znatno popravile svoje finansijsko stanje baveći se kako to oni nazivaju volonterskim radom u svom udruženju.

BiH od 2007. godine ima pravo i na neke pretpristupne fondove Evropske unije. Prema podacima Evropske komisije u BiH, do kraja 2009. godine uloženo je 7,8 miliona eura za projekte jačanja lokalne demokratije i dijaloga.

Demokratija nam slabo napreduje, a dijalog skoro i neupražnjavamo. Sve smo dalji jedni od drugih, pa ne ulazimo u dijalog ni s komšijom, a da ne govorimo o nepostojanju dijaloga između sela, gradova ili entiteta.   Dijalog opet tema u lokalnoj zajednici je ograničena samo na dijalog o raspodjeli sredstava udruženja. Kome , kako šta i gdje treba usmjeriti i kako na najbolji način sve to pravdati, ne prizivati sumnju na rad.

Sve u svemu jasno nam je da se primjete predsjednici udruženja. Uvijek su to osobe koje obnašaju više funkcija negdje u administraciji ili su već predsjednici skupština pa čak i predsjednici nekih drugih udruženja, kako bi to neki rekli osobe uhodane u ovaj sistem.

Administracija naravno na svako pitanje ima odgovor. Sve je po zakonu i sve je opravdano iako neka udruženja uzimaju sredstva iz više  izvora za obilježavanje jednog događaja što je postala praksa gotovo svakog udruženja i gotovo da nijedno obilježavanje nije ispod 1000 KM.

Primjera je mali milion, udruženja kako je krenulo biće desetine hiljada jer pokazalo se da je ovo unosan i profitabilan biznis gdje nekoliko ključnih osoba udruženja ostvaruje neku vrstu finansijske dobiti, svako na svoj unikatan način. Čast izuzecima ali to je samo nekoliko postotaka udruženja koji zaista pokušavaju da rade ono za što su se registrovli.

Druge stvari koje možemo sa sigurnošću reći jesu činjenice da su mnoga udruženja zatvorenog tipa, što znači da je pristup  informacijama o radu udruženja ograničen a znamo da je rad udruženja javan i te informacije se ne bi smjele uskraćivati.

TAGOVI:
Autor članka je Redakcija sa 129 aktivnih i 1032 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.