FotoIlijaš

Napreduju radovi na uređenju korita rijeke Misoče (FOTO)

Napreduje realizacija projekata iz namjenskih sredstava, odnosno vodnih naknada, te se radi sa kontinuiranom zaštitom i uređenjem riječnih korita. na području Općine Ilijaš.

PROMO

Moramo napomenuti da se kompleksnost ilijaškog sistema vodosnabdijevanja ogleda u činjenici otvorenog vodozahvata na rijeci Misoči koja nastaje sa teritorija tri općine i dva kantona. Sam proces proizvodnje vode je složen jer podrazumijeva sve faze obrade kao i velike troškove u distribuciji zbog teritorijalne razuđenosti općine.

Aktivno se radi na uređenju korita rijeke Misoča u naselju Donja Misoča,  izvođač radova na ovom projektu je firma “Niskogradnja Durmić” iz Ilijaša.

Povezani članci

Back to top button