Obavještenje za Borce i ostale građane *Arhiva

Obavještenja

Ukoliko se ne sazove sjednica parlamenta FBIH do srijede u 12 sati a po pitanju zahtjeva boraca najavljuju se ponovne blokade puteva i institucija u Federaciji.

Tačan datum će se znati u srijedu posle 12 sati ukoliko sjednica ne bude sazvata.

Ovom prilikom se pozivaju  svi borci i nezadovoljni građani sa područja Ilijaša, Breze i Visokog da podrže zahtjeve boraca za ostvarivanje ne samo boračkih već i svojih prava.

Političari nas lazu, iz godine u godinu daju obećanja koja ne ispunjavaju jer vide da se ništa radikalno ne dešava pa su prazna obećanja prešla u naviku.

Ovog puta ukoliko dođe do blokade ista neće biti prekinuta do ispunjenja svih zahtjeva.

Elvir Palić, Ilijaš

Autor članka je Redakcija sa 141 aktivnih i 784 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net | +387(0)62 118 465

#IlijašNet #iNet | 2018 IlijašNet© Prvi u Ilijašu
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.