Obnova i progušćavanje geodetske mreže na području općine Ilijaš *Arhiva

Obavještenja

Operativnim planom općinskog načelnika i sužbi Općine Ilijaš za 2018. godinu planirane su aktivnosti na obnovi i progušćavanju geodetske mreže na području općine Ilijaš. Shodno navedenom, Odsjek za katastar Općine Ilijaš izvršio je provjeru stanja postojeće geodetske mreže, odnosno postojećih oznaka premjera na terenu.

Pod oznakama premjera podrazumijevaju se sve vrste biljega kojima su podzemno ili nadzemno obilježene stalne geodetske tačke: astronomske, gravimetrijske, trigonometrijske, poligonometrijske i nivelmanske, biljege stalnih geodetskih tačaka za snimanje detalja, kao i biljege kojima su označene granice posjeda (Zakon o premjeru i katastru zemljišta –Službeni list SR BiH broj 14/78, 12/87, 26/90 , Službeni list R BiH broj 4/93 i 13/94).

Navedenom provjerom na terenu koja je obavljena u toku mjeseca juna 2018. godine utvrđeno je da je određenom broju stalnih geodetskih tačaka uništen nadzemni dio, dok je većem broju istih uništen i nadzemni i podzemni dio, odnosno geodetske tačke su u potpunosti uništene.

Članom 78. Zakona o premjeru i katastru zemljišta propisano je da se “biljege i oznake kojima su obilježene tačke premjera ne smiju uništavati, oštećivati, niti neovlašćeno pomjeriti ili izmjestiti” Takođe je propisano da su “korisnici na čijem se zemljištu nalaze biljege ili oznake premjera dužni o svakom uništenju, oštećenju, pomjeranju ili izmještanju biljega odnosno oznaka premjera obavijestiti nadležni općinski organ uprave u roku od 15. dana od dana nastalog oštećenja, uništenja, pomjeranja ili izmještanja biljega odnosno oznaka premjera“.

Članom 79. istog Zakona propisano je da “ako se na zemljištu na kome se nalaze biljege kojima su obilježene tačke premjera ili njihovoj neposrednoj blizini vrše građevinski ili drugi radovi kojima bi se mogli uništiti ili oštetiti biljege ili smanjiti mogućnost njihovog korišćenja, izvođač radova je dužan da najmanje 15. dana prije otpočinjanja radova o tome pismeno obavijesti nadležni općinski organ uprave. A ako uslijed radova treba postojeću biljegu pomjerati, izmjestiti ili uništiti, ili ako se uslijed tih radova djelimično ili potpuno umanji mogućnost njenog korišćenja, investitor radova snosi sve troškove izmještanja biljega, odnosno nadoknađuje štetu“.

Tarifnim brojem 1. Odluke o naknadama za vršenje usluge iz oblasti premjera i katastra (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 49/15) određene su naknade za obnovu tačaka geodetske osnove, po jednoj tački i to:

Usluga Jedinica mjere

Cijena (KM)

Trigonometrijska tačka 3. popunjavajućeg ili 4. reda tačka 1000
Referentna GPS tačka tačka 1000
Tačka relativne gravimetrijske mreže tačka 1500
Vezna (orijentaciona) tačka tačka 500
Pologonometrijska tačka tačka 500
Poligonska tačka tačka 200
Linijska tačka tačka 100
Reper preciznog gradskog ili generalnog nivelmana tačka 200

Ovim putem apelujemo na posjednike, a posebno na investitore i izvođače radova da krajnje ozbiljno shvate ovo obavještenje. Stalne geodetske tačke predstavljaju javno dobro. Za oštećene ili  uništene biljege Općina Ilijaš je u obavezi da provede zakonsku proceduru i sankcioniše sve one koji svojim ne/djelovanjem doprinesu njihovom oštećenju ili uništavanju.

Autor članka je Redakcija sa 251 aktivnih i 907 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.