Od 1. septembra domovi zdravlja raditi će do 22 sata *Arhiva

BiHObavještenja

Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj održali su danas sastanak s direktorima Kliničkog centra Univeziteta u Sarajevu (KCUS), Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i JU Dom zdravlja KS, Sebijom Izetbegović, Zlatkom Kravićem i Fuadom Husićem.

Premijer Zolj je insistirao da se poduzmu konkretni koraci i zahtijevao da primarni nivo zdravstvene zaštite preuzme svoje obaveze u punom kapacitetu, saopćeno je iz press službe KS-a.

“Zdravstveni sistem u KS-u nije dovoljno efikasan, iako imamo sve što nam je potrebno. Reorganizacija je bila zaustavljena jer se uvijek na nešto čekalo. Mi ne moramo čekati zasjedanja Skupštine niti bilo kakve političke odluke. Samo se izmjene osnivačkih akata javnih ustanova ne mogu uraditi bez Skupštine KS, a sve drugo će biti urađeno u narednim sedmicama. Ima dovoljno i kadrova i novca da se zdravstvena usluga učini boljom i efikasnijom – rekao je premijer Zolj.

Direktorica Izetbegović je naglasila da mora postojati odgovornost svakog pojedinca u sistemu i da su svi dužni raditi posao na koji ih zakon obavezuje i za koji su plaćeni.

“Dešava se da se stanje pacijenta dramatično komplicira jer je ljekar specijalista u domu zdravlja uspostavio pogrešnu dijagnozu i uputio ga na pogrešnu adresu. To je nedopustivo i za to neko mora odgovarati. Tačno se zna šta se na kojem nivou zdravstvene zaštite treba raditi. Mi primamo sve pacijente jer im želimo pomoći. Nikoga ne odbijamo, ali tako sistem ne može funkcionirati. Veliki problem stvaraju i zloupotrebe bolovanja. Tražimo da se tome stane ukraj”, istaknula je Izetbegović.

Na sastanku je zaključeno da će od 1. septembra svi centralni domovi zdravlja raditi do 22 sata, a ostali do 20 sati, a da će domovi zdravlja Centar i Novo Sarajevo raditi neprekidno.

Na taj način će se rasteretiti Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Klinički centar, a građani će dobiti brzu i kvalitetniju uslugu.

Do 15. septembra Ministarstvo zdravstva KS-a će u saradnji s najvećim zdravstvenim ustanovama pripremiti Uputstvo o kretanju pacijenta kroz zdravstveni sistem, koje će biti obavezujuće za sve.

Ministrica Ademaj je najavila da su u mogućnosti izvršiti i preraspodjelu osoblja iz jedne ustanove u drugu. Negdje ima više osoblja nego što je neophodno, a negdje nedostaje kadra. Taj posao će biti urađen zajedno s direktorima zdravstvenih ustanova.

U narednim sedmicama u JU Dom zdravlja bit će utvrđeno koji ljekari pacijente neosnovano upućuju na bolovanje, a direktor Husić najavio je da će poduzeti konkretne mjere protiv onih ljekara koji radnike šalju na bolovanje bez razloga, čime vrše zloupotrebu i direktno urušavaju cijeli sistem u Kantonu Sarajevo.

Dogovoreno je i da do kraja septembra cjelokupan Plan reorganizacije bude dostavljen na razmatranje i usvajanje Vladi Kantona Sarajevo, nakon čega će biti upućen u skupštinsku proceduru, saopćeno je iz  Press službe KS.

radiosarajevo.ba

Autor članka je Redakcija sa 260 aktivnih i 907 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.