Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš *Arhiva

Info: Aktivni članci 557, Arhivirani članci 4683

Uz prisustvo 20 vijećnika u utorak, 26. februara 2019. godine održana je 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Zasjedanje je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović. Na dnevnom redu našlo se 12 tačaka, a nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dnevni red.

Komandir PS Ilijaš Irfan Nefić detaljno je prezentirao informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području općine Ilijaš za proteklu godinu.

“Tokom 2018. godine ukupno je registrovano 114 krivičnih djela od čijeg ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Ilijaš rasvijetlili su 78, odnosno 68 posto.

Zbog raznih oblika narušavanja javnog reda i mira policijski službenici PS Ilijaš u 2018. godini registrovali su izvršenje 64 prekršaja, što je u odnosu na 2017. godinu više za četiri prekršaja.

U izvještajnom periodu po Zakonu o javnom redu i miru u 63 slučaja podnešene su prekršajne prijave ili izdati prekršajni nalozi protiv 81 lica, dok je evidentiran jedan prekršaj po Zakonu o nabavljanu, držanju i nošenju oružja i municije.

U strukturi prekršaja protiv javnog reda i mira nabrojani su naročito drsko ponašanje – 15, tuče – 14, prosjačenje – 13. Najveći broj ovih prekršaja izvršen je na ulici – 58.

Tokom 2018. godine, na području općine Ilijaš evidentirane su 254 saobraćajne nezgode, što je za 53 saobraćajne nezgode manje nego u 2017. godini. Što se tiče statističkih pokazatelja za povrijeđena lica u 2018. godini tri lica zadobila su teške tjelesne povrede, dok je 67 zadobilo lakše tjelesne povrede.

U ovom izvještajom periodu registrovano je ukupno 5080 prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima, za koje su izdati prekršajni nalozi i podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Evidentno je da je u toku ovog izvještajnog perioda došlo do znatnog smanjenja broja prekršaja za 1586 prekršaja u odnosu na 2017. godinu”, rekao je Nefić.

Potom je jednoglasno usvojen Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za 2018. godinu. Izvještaj predstavlja sublimaciju izvještaja koji su proizvod realizacije projekata iz operativnog plana općinskog načelnika i službi Općine za 2018. godinu, planova i programa rada službi Općine za 2018. godinu i realizaciju ciljeva za 2018. godinu.

Jednoglasno je usvojen i Operativni plan općinskog načelnika i službi Općine Ilijaš za period 01.01. – 31.12.2019. godine, kojeg je detaljno obrazložio načelnik Akif Fazlić.

Osnovi za izradu Operativnog plana sadržani su u Budžetu Općine Ilijaš za 2019. godinu, u Strategiji razvoja općine Ilijaš za period 2018 – 2022. godinu, planovima i programima Vlade Kantona Sarajevo, planovima i programima rada javnih preduzeća i planovima ostalih potenicjalnih investitora.

“Operativnim planom utvrđeni su i definisani projekti čijom realizacijom će se prije svega nivo izgrađene infrastrukture u oblasti saobraćaja, vodosnabdijevanja, elktrosnabdijevanja i ostalih komunalnih funkcija, društvenih djelatnosti, ekologije i zaštite životne sredine, rada MZ i organa uprave podići na viši nivo i započeti izgradnja nove, što će uveliko poboljšati uslove života stanovništva općine Ilijaš u svim njenim djelovima.

Neki od najznačajnijih projekta u 2019. godini su završetak prve faze izgradnje vodoopskrbnog sistema Vrutak, zavvršetak rekonstrukcije društvenog doma u Podlugovima, završetak rekonstrukcije teložnika na filter postrojenju Karašnica, izgradnja i opremanje fiskulturne sale u SŠC „Nedžad Ibrišimović“, prva faza izgradnja sportskog centra Ilijaš – gradski stadion, sanacija i utopljavanje područne škole u Gajevima, sanacija sprata vrtića u Ilijašu, rekonstrukcija regionalne ceste na potezima Stari Ilijaš – Malešići, Alića rampa – Gnionica i cesta u Lješevu prema granici kantona Sarajevo, nastavak dalje modernizacije saobraćajne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture na cijelom području općine Ilijaš, nastavak infrastrukturnog opremanja industrijskih uona, te prva faza izgradanje reciklažnog dvorišta.

Važno je napomenuti da će se realizacija projekata definisanim u oblasti privrede i poljoprivrede, kao što je nastavak subvencioniranja poljoprivredne proizvodnje, uvošenje novih poticaja za poslovne ideje i strat up biznis, a posebno dalje ulaganje u industrijske zone, stvoriti ambijent i uslove za dalji ekonomski rast i zapošljavanje.

Dinamika realizacije nekih od projekata biće uslovljena aktivnostima nosilaca, finansijera i implementatora projekata, prije svega Vlade Kantona Sarajevo i njenih nadležnih ministarstava i direkcija kao investitora”, kazao je Fazlić.

Sjednica je potom nastavljena jednoglasnim usvajanjem Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu. Izvještaj je prezentovala pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Merima Osmanović.

“Budžet Općine Ilijaš u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine bilježi 16.985.089,00 KM ostvarenih prihoda, što je 90 posto od planiranih prihoda u Bužetu za 2018. godinu. Ostvareni su izdaci u iznosu od 14.156.121,00 KM što predstavlja 75 posto od planiranih izdataka u Bužetu za proteklu godinu. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period od 2.828.968,00 KM.

Prihodi od poreza, u odnosu na planiranu veličinu na godišnjem nivou su ostvarni u procentu od 98 posto, a neporezni prihodi u iznosu od 67 posto u odnosu na plan.

Tekući trensferi od Federacije su ostvareni u iznosu od 150.000,00 KM, a tekući transferi od Kantona Sarajevo u iznosu od 606.519,00 KM, što u odnosu na plan Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu predstavlja izvršenje od 100 posto.

Prihodi od donacija su ostvareni u iznosu od 63.028,00 KM, što u odnosu na plan Općine Ilijaš za 2018. godinu predstavlja izvršenje od 88 posto. Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti ostvareni su u iznosu od 5.862.370,00 KM.

Ukupni izdaci u izvještajnom periodu iznose 14.156.121,00 KM, što predstavlja 75 posto ostvarenja ukupno planiranih izdataka na godišnjem nivou.

Bruto plaće i naknade uposlenima su u iznosu 1.776.774,00 KM. Izdaci za materijal i usluge iznose 901.561,00 KM. Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 2.276.284,00 KM, što je procentualno 91 posto od planiranih izdataka ove vrste na godišnjem nivou. U okviru ove pozicije praktično se vidi podrška lokalnoj zajednici u smislu finansiranja potpore funkcionisanju i poboljšanju komunalnih funkcija, podrške čitavom nizu udruženja kao i pomaganje niza projekta koji utiču na poboljšanje života u društevenom i socijalnom smislu, te smatramo da su ovim izvršenjem u potpunosti zadovoljeni ovi zahtjevi.

Kapitalni transferi i izdaci su ostvareni u iznosu od 9.001.958,00 KM, što je 69 posto od planiranog godišnjeg iznosa”, kazala je Osmanović.

Vijećnici su podržali Odluku kojom se za zatvaranje konstrukcije finansiranja Gradskog stadiona sa pratećim sadržajima kreditno zadužuje Općine Ilijaš u iznosu od 1.200.000,00 KM.

Usvojena je i Odluka kojom se povjerava na upravljanje i korištenje sistem za videonadzor šireg gradskog područja općine Ilijaš Policijskoj stanici Ilijaš koja je u sastavu VII Policijske uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policijska stanica Ilijaš je dužna uz godišnju informaciju o stanju kriminaliteta, jasvnog reda i mira i saobraćaja na području općine Ilijašdostaviti izvještaj o stanju sistema videonadzora šireg gradskog područja općine Ilijaš i efektima njgovog korištenja.

Vijećnici su usvojili Odluku o načinu i uslovima neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja radi izgradnje proizvodno – poslovnog objekta u obuhvatu industrijske zone Luka u skladu sa RP Luke Ilijaš.

Usvojeno je Rješenje kojim se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja javne rasvjete u naselju Ribarići i da se u tu svrhu može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta, odnosno ustanovljenju prava služnosti radi postavljanja betonskih stubova.

Na samom kraju sjednice Općinsko vijeće je podržalo Zaključak kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM za pomoć licima koji se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš. Lica koja spadaju u tu kategoriju su starije osobe bez bližih srodnika, samohrani roditelji, invalidna lica koja ne ostvaraju prava putem Službe socijalne zaštite, lica oboljela od hroničnih i drugih oblika bolesti i mnogočlane porodice bez primanja koja se računaju kao prihod.

Navedena novčana pomoć će se ralizovati u budžetskoj 2018. godini i istu odobrava općinski načelnik, na prijedlog Službe za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i nadležne komisije Općinskog vijeća. Iznos novčane pomoći je 100,00 KM mjesečno za jednog korisnika i ista će se isplaćivati putem bankovnih računa korisnika.

Izvor: Općina Ilijaš

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen ovdje krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu ilijasnet@gmail.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal IlijašNet nema obavezu postupiti po istim.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.