IlijašObavještenja i Oglasi

Općina Ilijaš: Odluka o imenovanju članova biračkih odbora 2020

Na osnovu člana 2.13. stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj:23/1, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i člana 10. i 17. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (prečišćeni tekst) (“Službeni glasnik BiH” br. 25/20) Općinska izborna komisija Ilijaš na sjednici održanoj dana 15.10.2020. godine donijela je: O D L U K U o imenovanju članova biračkih odbora

Član 1.

PROMO

Ovom odlukom imenuju se predsjednici i njihovi zamjenici, članovi i njihovi zamjenici biračkih odbora za izbornu
jedinicu 118A – ILIJAŠ, za Lokalne izbore 2020.g. zakazane za 15. novembar 2020. godine, kako slijedi:

5f8a17c2406ac 5f8a17c8d1883 5f8a17cf98805 5f8a17d5ad019 5f8a17db88ab5 5f8a17e318012 5f8a17ea73a8a 5f8a17f0d51b0 5f8a17f6c5d09 5f8a17fd12ce6 5f8a1801b87b6

Povezani članci

Back to top button