Trebamo Vašu pomoć – podržite nas!

Budućnost ovog portala ovisi o Vama. Stoga nam je značajan i Vaš najmanji prilog te Vas molimo da nas i na taj način podržite. Donirajte prema svojim mogućnostima: bez obzira na iznos, svaka donacija potaknut će nas u naporima da povećamo kvalitetu portala.

Vaš prilog bit će upotrijebljen za pokrivanje tekućih troškova, nabavku potrebne opreme, obogaćivanje sadržaja portala i razvoj njegove tehničke funkcionalnosti.

Sve donacije koje dobijemo su dobrovoljne.

Za novčane uplate iz BiH
Banka: UniCredit Bank d.d. Mostar
Žiro račun: 3385 7025 2626 8951

Za novčane uplate iz inostranstva (USD/EURO):
Bank: UniCredit Bank d.d. Mostar
SWIFT CODE: UNCRBA22
IBAN: BA39 3385 7028 2705 4990

Ovdje pogledajte listu naših donatora i sponzora.

Back to top button