Potpisivanje Sporazuma kojim se unapređuje zaštita djece i mladih od nasilja

Ilijaš

U velikoj sali Općine Ilijaš upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji između subjekata zaštite djece i mladih od nasilja na području općine Ilijaš.

Sporazum su potpisali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, vd direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Enes Šabić, direktorica JU “Dom zdravlja Ilijaš” Amra Matoruga, direktorica JU “Djeca Sarajeva” Jasmina Čongo, direktori osnovnih škola na području općine Ilijaš Nihad Salkić, Admir Abadžija, Alma Salketić, Refik Kurtović i Vernesa Hamzabegović, direktor JU Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Amir Džafo, direktor “Perzijsko – bosanskog koledža sa internatom” Haris Alihodžić i predsjednica Udruženja “Budi mi drug” Meliha Mešetović.

Navedene institucije, ustanove i organizacije te njihovi predstavnici čine grupu za zaštitu djece od nasilja, koja djeluje sa ciljem stvaranja preduslova za održiv multidisciplinarni i intersektorski pristup u prevenciji i zaštiti djece i mladih od nasilja, sa posebnim naglaskom na djecu i mlade pod rizikom.

“Danas prisustvujemo svečanom potpisivanju Sporazuma o saradnji između Općine Ilijaš i ključnih aktera u domenu dječije zaštite koji su uključeni kroz rad Grupe za dobrobit djece na području općine Ilijaš koja je formirana kao dio projektnih aktivnosti World Vision programa za zaštitu djece i projekta kojeg World Vision implementira uz finansijsku podršku UNICEF-a BiH. Cilj Sporazuma je da formalizuje saradnju između aktera Grupe. I  poslužit će pri izradi strateškog općinskog dokumenta Lokalnog akcionog plana za djecu. Ovom prilikom želim se zahvaliti svim predstavnicima ustanova i organizacija sa područja općine Ilijaš koji zaista vrijedno rade kako bi ova Grupa ostvarila svoj cilj, a to je zaštita djece i mladih”, kazala je Enisa Mešetović, stručna saradnica za obrazovanje, pitanje mladih i NVO sektor Općine Ilijaš.

Predmet Sporazuma je regulisanje međusobnih partnerskih obaveza na lokalnom nivou u cilju efikasnijeg provođenja zakonskih propisa u ostvarivanju adekvatne zaštite djece i mladih od nasilja na području općine Ilijaš, potom jačanja partnerstva među subjektima zbrinjavanja i zaštite, odnosno uspostavljanje međusobne sistemske povezanosti, skretanje pažnje na probleme nasilja nad djecom kroz aktivnosti za prevenciju nasilja, stvaranje boljih uslova za kvalitetnije obrazovanje za svu djecu i mlade na području općine Ilijaš, pomoć djeci i mladima sa umanjenjim sposobnostima i stvaranje uslova za pružanje jednakih mogućnosti za psiho-fizički razvoj sve djece i mladih na podriučju općine Ilijaš.

izvor: Općina Ilijaš

Autor članka je Redakcija sa 271 aktivnih i 907 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.