Preko 50 aktivnih korisnika od 178 koji se nalaze na spisku javne kuhinje u Ilijašu *Arhiva

Ilijaš

Punkt Javne kuhinje Crvenog križa za podjelu hrane korisnicima u stanju socijalne potrebe sa područja Ilijaša počeo je sa radom 2014-te godine.

Punkt je otvorenjem imao 146 korisnika, a trenutno ih je 178 od kojih su njih preko 50 aktivni korisnici dnevnih obroka.

Korisnike određuje Centar za socijalni rad.

Obroke obezbjeđuje Javna kuhinja CK, a Općina Ilijaš je zauzela učešće u partcipaciji troškova prijevoza hrane na relaciji Sarajevo-Ilijaš i obezbijedila adekvatan prostor u ulici Hašima Spahića do broja 23.

Neki od korisnika su sa područja Crne  Rijeke  sto predstavlja izazov jer ipak se radi o starijim i iznemoglim osobama a zbog daljine veoma je teško svakodnevno dolaziti u Ilijaš.

U razgovoru sa korisnicima kuhinje saznali smo da su poprilično zadovoljni sa hranom.

U Bosni i Hercegovini je sve više korisnika javnih kuhinja, u Ilijašu je sve veći broj porodica koje sebi ne mogu redovno priuštiti ni krišku hljeba. Zbog toga se širom zemlje otvaraju nove takve narodne kuhinje, umjesto da se zatvaraju.

Otvorenjem punkta javne kuhinje 2014. godine 146 korisnika se do danas povećalo na 178 a ta brojka bila bi dosta  veća da svi  u potrebi mogu ostvariti to pravo. Problem je kako nam kaže jedan od korisnika za porodice koje su pod kirijom a gazde neće ili ne mogu da daju ugovor o stanovanju kako bi to pravo mogli ostvariti.

Da bi osvarili pravo na dnevne obroke javne kuhinje morate imati prebivalište na području  općine Ilijaš.

5b4c5b9014061

Autor članka je Redakcija sa 251 aktivnih i 907 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.