Predstavljamo Vam
Ispod su neki od linkova koji predstavljaju Ilijaš

Prezentiran nacrt Nastavnog plana i programa za smjer informacijsko-komunikacijskih tehnologija u gimnazijama KS

Prezentiran nacrt Nastavnog plana i programa za smjer informacijsko-komunikacijskih tehnologija u gimnazijama KS | mon.ks.gov.ba

Radna grupa koju je imenovalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo izradila je nacrt Nastavnog plana i programa za smjer informacijsko-komunikacijskih tehnologija u gimnazijama Kantona Sarajevo, te ga je prezentirala jučer nastavnicima informatike.

Ovaj novi smjer u gimnazijama će biti uveden od naredne školske godine, s ciljem omogućavanja sticanja IT znanja učenicima kroz adekvatne nastavne planove i programe kao i modernizacije obrazovnog sistema za buduće generacije, a u skladu s dokumentom “Studija razvoja IT sektora u Kantonu Sarajevo” koji je usvojila Vlada KS.

Po riječima resornog ministra Elvira Kazazovića, to je veoma važno i sa  aspekta povećanja informacijsko-komunikacijske i tehnološke konkurentnosti Kantona Sarajevo te zapošljavanja mladog obrazovnog kadra.

Nastava će biti utemeljena na praktičnim iskustvima koju će voditi kompetentni nastavnici u saradnji sa IT strukom.

Iz resornog ministarstva navode da su nakon sveobuhvatne analize nacrta Nastavnog plana i programa kao i diskusije dati brojni konstruktivni prijedlozi i sugestije za njegovo poboljšanje. Utvrđeni su i rokovi za završetak Elaborata o uvođenju ovog smjera u gimnazijama.

Prijavi Članak

Ukoliko smatrate da sadržaj koji se nalazi u članku nije trebao i ne smije biti objavljen molimo vas da to prijavite i navedete vaše razloge. U interesu nam je da su sve objavljene informacije tačne. Molimo vas da nam ako imate dodatnih informacija vezano za ovaj članak iste pošaljete putem ove forme. Hvala vam, Redakcija Ilijas.net Portala