Proizvođači namještaja uputili zahtjeve Zvizdiću, Novaliću i Cvijanović i zaprijetili štrajkom *Arhiva

Udruženje proizvođača namještaja uputilo je zahtjeve predsjedavajućem Vijeću ministara BiH Denisu Zvizdiću, premijeru Vlade FBiH Fadilu Novaliću i premijerki Vlade RS Željki Cvijanović u kojima se traži njihova hitna reakcija i pomoć u sektoru proizvodnje namještaja.

BiHIlijaš

Proizvođači namještaja traže reakciju u pogledu snabdijevanja drvetom proizvođača namještaja, plaćanja visokih doprinosa i poreza, odlaska radno sposobnih ljudi u inostranstvo, te subvencioniranja novozaposlenih radnika u svrhu povećanja plaća.

Ne bude li adekvatnog odgovora iz Udruženja najavljuju štrajk upozorenja, navodi se u saopćenju za javnost Udruženja proizvođača namještaja.

U svom zahtjevu kojeg je još 6. augusta ove godine potpisao predsjednik Udruženja dr. sci. Damir Muhić proizvođači namještaja u BiH traže pet stvari.

  1. Hitno usvajanje Odluke o uvođenju taksi na izvoz nižih faza prerađevina od drveta (Vijeće ministra BiH)
  2. Hitno usvajanje Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma (Vlada Federacije BiH);
  3. Da država obezbijedi sredstva za subvencioniranje doprinosa za novouposlene radnike na 24 mjeseca, a da se plaćanje vrši kvartalno retroaktivno;
  4. Rješavanje ključnog problema odlaska radno sposobnih ljudi u inostranstvo, (naročito iz razloga što ukoliko se ne zaustavi odlazak radne snage, poslodavci će biti prinuđeni smanjiti proizvodnju, a u najgorem slučaju i zatvarati firme).

U saopćenju za javnost Udruženja se navodi kako firme iz ovog sektora sve teže posluju, a najveći problem je snabdijevanje drvetom kao osnovnom sirovinom za rad. Ogromne količine oblovine i elemenata nižih faza prerade drveta se izvoze, tako da sve manje istih ostaje za domaće proizvođače namještaja.

“Mišljenja smo da je krajnje vrijeme da se aktivirate, pozabavite tematikom i u što kraćem roku ozbiljno pristupite rješavanju problema snabdijevanja proizvođača namještaja oblovinom i to u skladu sa Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma».

Na otežano poslovanje, kaže se dalje u saopćenju, utiču i dalje veliki doprinosi na plaće, te je neophodno da se što je prije moguće isti smanje, kako bi bili konkurentni na svjetskom tržištu. «Predlažemo da država obezbijedi sredstva za plaćanje doprinosa na plaće za novouposlene radnike na period do dvije godine, a da se plaćanje vrši kvartalno retroaktivno. Na taj način poslodavcima bi omogućili da povećaju plaće radnicima, što bi sve skupa uticalo na smanjenje odlaska radnika u inostranstvo tj. pomoglo bi da se radna snaga zadrži u državi.”

“Ističemo da smo spremni na sve vidove saradnje u cilju rješavanja navedenih pitanja, a ukoliko ne bude adekvatnog odgovora države, bit ćemo prinuđeni u najskorije vrijeme organizovati štrajk upozorenja”, navodi se između ostalog u zahtjevima Upravnog odbora Udruženja proizvođača namještaja.

Udruženje proizvođača namještaja osnovano je 2013. godine, a zastupa interese radnika i poslodavaca kompanija kao što su: Standard d.d. Ilijaš, MS&WOOD d.o.o. Fojnica, Jadrina d.d. Gračanica, Wood Team d.o.o. Ilijaš, Ambyenta d.o.o. Vitez, Secom d.o.o. Visoko, Tamex d.o.o. Busovača, Izazov d.o.o. Kalesija, Zaharex d.o.o. Srebrenik, Janj d.o.o. Donji Vakuf, Standard d.o.o. Prnjavor, Export city d.o.o. Prnjavor, Prevent Home d.o.o. Ključ, Oglavina d.o.o. Brčko, Luxor d.o.o. Turbe, Morea d.o.o. Kiseljak. Kompanije zapošljavaju više od 5.000 radnika, dok je vrijednost njihovog zajedničkog godišnjeg izvoza oko 300 miliona KM.

izvor: Klix.ba

Autor članka je Redakcija sa 132 aktivnih i 907 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.