Svi pripadnici Armije BiH i HVO-a imaju pravo na borački dodatak *Arhiva

BiHObavještenja

Svi pripadnici Armije BiH i HVO-a koji do sada nisu ostvarili nikakvu naknadu na osnovu učestvovanja u ratu (vojna penzija, invalidnina, tuđa njega i skrb) imaju pravo na borački dodatak, stoji u Zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji je nedavno usvojen u Domu naroda Federacije BiH, piše Večernji list BiH.

Visina mjesečnog dodatka svakom pojedincu ovisit će o vremenu provedenom u ratu. Naime, spomenutim Zakonom definirano je da za svaki mjesec proveden u ratu borac  dobiva šest KM. Tako će onaj ko je, primjerice, u HVO-u učestvovao 12 mjeseci, mjesečno imati dodatak u visini 72 KM, dok će onaj koji je u ratu bio 4 godine i 4 mjeseca (maksimum) imati dodatak u visini 312 KM mjesečno. Važno je naglasiti kako će jednako pravo na ovaj dodatak imati svi borci neovisno o godinama starosti, kao ni tome jesu li zaposleni ili ne.

Uz borački dodatak, usvojen je i amandman o objavi registra boraca, a Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. januara 2019. godine. Uz navedeno, demobilisani borci i njihove porodice stupanjem na snagu ovog Zakona ostvaruju pravo na: zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, topličko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova i liječenje u drugom kantonu.

Također, borci imaju prednost pri zapošljavanju, kao i pomoć u slučaju smrti. U slučaju smrti boraca, članovi porodice s kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti mogu ostvariti pravo na troškove pokopa, u visini prosječne neto plate zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ako to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu.

Zakon borcima daje pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje, duži godišnji odmor po osnovi učestvovanja u Oružanim snagama. Među pogodnostima propisanim Zakonom je i stambeno zbrinjavanje, subvencioniranje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta, dodjela sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, plin), prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uvjeta školovanja.

U Zakonu dalje stoji kako su kantonalne vlade dužne svojim propisima utvrditi visinu novčanih sredstava za kreditiranje demobilisanih boraca, kriterije i postupak za dodjelu tih sredstava, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava na zapošljavanje i samozapošljavanje.

Autor članka je Redakcija sa 256 aktivnih i 907 arhiviranih članaka. Autora možete kontaktirati na email redakcija@ilijas.net.
U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Ukoliko niste zadovoljni odgovorom IlijašNet-a (redakcija@ilijas.net), vašu prijavu možete poslati i Vijeću Za Štampu OVDJE

Povezani članci

IlijašNet je grupa osoba koje nisu politički opredijeljene po pitanju informisanja građana. Želimo da predstavimo pouzdane, relevantne i kvalitetne informacije od kojih će naši posetioci (čitaoci) imati koristi. Zato pozivamo i vas da nam se pridružite kako bi informisali o svim dešavanjima na području Ilijaša i šire.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.