Općina Ilijaš je iz svog budžeta izdvojila 26.500.00 KM za nabavku računarske opreme i namještaja za opremanje informatičkog kabineta .
Svečano otvoren informatički kabinet u SŠC "Nedžad Ibrišimović" u Ilijašu

U SŠC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš od početka školske 2017/2018.godine, pored gimnazije, učenici mogu pohađati i gimnaziju informatičkog smjera.Uvođenje ovog smjera u gimnazije omogućava učenicima da odaberu da li će nastaviti svoje školovanje na visokoškolskim ustanovama ili će odmah, po završetku srednje škole, pronaći posao u IT sektoru.Općina Ilijaš je iz svog budžeta izdvojila 26.500.00 KM za nabavku računarske opreme i namještaja za opremanje informatičkog kabineta . 

Tim povodom, u četvrtak, 23.11.2017.godine, svečano je otvoren informatički kabinet, uz prisustvo ministra finansija KS Jasmina Halebića, pomoćnice ministra za informatizaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Azemine Njuhović, općinskog načelnika Akifa Fazlića, predsjedavajućeg Općinskog vijeća Mahira Devića, direktora škole Amira Džafe i brojnih gostiju. 

Novinar:Azra Ljubijankić, IIb