Javni poziv otvoren je od 27.12. 2017.-11.01.2018. godine.
Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ilijaš

Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa Općinskog vijeća Ilijaš održala je svoju radnu sjednicu  22.12.2017. godine i razmatrala dalje programske obaveze, te u skladu sa Odlukom o priznanjima Općine Ilijaš uputila javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ilijaš.

Javna priznanja i odlikovanja Općine Ilijaš su: Povelja o proglašenju počasnim građaninom, plaketa, nagrada-priznanja i pohvala.

Prijedlozi se mogu dostaviti na adresu: Općina Ilijaš, ulica 126. Ilijaške brigade broj 6. ili putem pisarnice Općine Ilijaš sa naznakom “Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa Općinskog vijeća Ilijaš”.

Javni poziv otvoren je od 27.12. 2017.-11.01.2018. godine.

Cijeli  tekst Javnog poziva  dostupan je na web stranici Općine Ilijaš i na ovom linku: JavniPozivZaDostavuPrijedlogaKandidataZaDodjeluJavnihPriznanjaOpcineIlijas