Web Portal  IlijasNet (ilijas.net) registrovan je 22. novembra, 2004. godine, što ga čini najstarijim web portalom na području Ilijaša.

Portal sadašnjoj ekipi prelazi u ruke 2016. godine. Za preuzimanje portala zaslužna je ideja iz želje i potrebe da Ilijaš dobije nezavisni web portal koji neće biti ni pod čijom političkom komandom, a koji će biti u službi informisanja građana.

Pored lokalnih tema IlijasNet je orijentiran na širu javnost kako u BiH tako i u Dijaspori.

Glavni zadatak portala je da bude društveno-korisna web-stranica.

Back to top button